Ασφάλιση Επιχείρησης

Προγράμματα Ασφάλισης Επιχείρησης

Η ασφάλιση της επιχείρησης σας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ενέργειες για την ομαλή λειτουργία της και την εξασφάλιση της δουλειά σας.

Επειδή είμαστε και εμείς επαγγελματίες κατανοούμε απόλυτα τέτοιες καλύψεις και μπορούμε να προτείνουμε ασφαλιστική λύση που ταιριάζει και αντιμετωπίζει όλους τους πιθανούς κινδύνους που ίσως απειλήσουν την επιχείρηση σας.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις που εμπεριέχονται είναι:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός
 • Καπνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Βραχυκύκλωμα σε Α’ (Πρώτο) Κίνδυνο
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες Βλάβες
 • Θύελλα, Καταιγίδα
 • Πλημμύρα
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων
 • Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
 • Πρόσκρουση Οχημάτων
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Έξοδα Κατασβέσεως
 • Αποκομιδή Ερειπίων
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Διακοπή Εργασιών – Ημερήσια Αποζημίωση 100€ για 3 Μήνες
 • Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από Καλυπτόμενους Κινδύνους
 • Ζημιές Εξόδων Αδειών και Μελετών
 • Κλοπή με Διάρρηξη
 • Ληστεία Ταμείου (Hold Up)