Προγράμματα για παιδιά

Αποταμιευτικά - Ασφαλιστικά Προγράμματα για παιδιά

Όλη µας η ζωή. Μια ζωή που για τα παιδιά µας γίνεται πολύπλοκη. Η απαξίωση της παιδείας, η όλο και αυξανόμενες τάσεις για φροντιστηριακή υποστήριξη, το πρόβλημα της εξεύρεσης πόρων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η επαγγελματική και προσωπική τους στήριξη στην ενηλικίωσή τους φαντάζει δύσκολη.

Μπορούμε κάνοντας μια αποταμίευση να λύσουμε μερικώς η ολικός το πρόβλημα.

Θα χαρούμε πολύ να το συζητήσουµε και να σας εκθέσουμε ένα ασφαλιστικό – επενδυτικό – αποταμιευτικό πλάνο.