Σύνταξη

Σύνταξη - Αποταμίευση - Επένδυση

Η αδυναμία της κοινωνικής ασφάλισης, οι αυξανόμενες ανάγκες της τρίτης ηλικίας, η οικονομική επιδείνωση των ταμείων, τα ραγδαία αυξανόμενα ελλείμματα των ταμείων, είναι λίγοι από τους λόγους που τα τελευταία χρόνια έκαναν την ιδέα ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος ιδιαίτερα ελκυστική.

Οι προτάσεις συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι πλέον πολλές, ευέλικτες και συμφέρουσες. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε το καλύτερο πρόγραμμα σύνταξης, αποταμίευσης ή επένδυσης πάνω στις δικές σας ανάγκες και στόχους.