Ασφάλιση Κατοικίας

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας

Το σπίτι μας αποτελεί ένα αγαθό μεγάλης συναισθηματικής και οικονομικής αξίας, γιαυτό και η ασφάλιση του πρέπει να είναι ένα από τα κύριο μέλημα μας.

Εμείς φροντίζουμε για την προστασία της περιουσίας σας και σας αφήνουμε να επιλέξετε την ασφάλιση που σας ταιριάζει μέσα από μια μεγάλη γκάμα καλύψεων για όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους αλλά και τις καθημερινές ζημιές που μπορεί να συμβούν στην κύρια ή εξοχική σας κατοικία.

Με αυτό τον τρόπο σας παρέχουμε όλες τις καλύψεις που χρειάζεστε στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Ενδεικτικά σας παρέχουμε ένα πακέτο καλύψεων που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για την χρήση σε τράπεζα στην περίπτωση που το σπίτι σας είναι ενυπόθηκο.

Κάλυψη πλήρους πακέτου ασφάλισης κατοικίας

 1. Πυρκαγιά – κεραυνός
 2. Ευρεία έκρηξη
 3. Έξοδα ελαχιστοποίησης ζημιάς μέχρι το ποσό των 1.500.00 ευρώ
 4. Πυρκαγιά εκ δάσους
 5. Ζημιές από καπνό
 6. Ζημιές εξαιτίας κλοπής εις το ακίνητο μέχρι το ποσό των 3.000.00 ευρώ
 7. Πτώση αεροσκαφών
 8. Πρόσκρουση οχήματος
 9. Αποκομιδή συντριμμάτων μέχρι το 5% του κεφαλαίου της οικοδομής με 6.000.00 ευρώ
 10. Θραύση υαλοπινάκων και καθρεπτών μέχρι 1.000.00 ευρώ
 11. Βραχυκύκλωμα με εστία πυρός μέχρι 1.500.00 ευρώ
 12. Αστική ευθύνη πυρός μέχρι 20% του συνολικού κεφαλαίου με maximum τα 18.000.00 ευρώ και νερών μέχρι τα 5.000.00 ευρώ
 13. Ίδιες ζημιές έκρηξης λέβητα κεντρικής θέρμανσης με ανώτατο όριο ευθύνης συνολικά, το ποσό των 6.000.00 ευρώ
 14. Τρομοκρατικές ενέργειες
 15. Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές αναταραχές
 16. Κακόβουλη βλάβη
 17. Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου λόγο από καλυπτόμενο κίνδυνο με ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας το ποσό των 500.00 ευρώ για διάστημα 6 μηνών (η παροχή αυτή συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ασφαλιστικό κεφάλαιο) (παροχή)
 18. Κάλυψη υπασφάλισης (όρος πρόνοιας) μέχρι ποσοστού 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου (παροχή)
 19. Κάλυψη σε “αξία καινουργούς”
 20. Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 21. Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης – θέρμανσης ή κλιματισμού, καθώς και διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης
 22. Κάλυψη κοινόχρηστων σωλήνων και εγκαταστάσεων (παροχή)
 23. Κάλυψη ζημιών στις ίδιες τις σωληνώσεις με ανώτατο όριο ευθύνης συνολικά το ποσό των 1.000.00 ευρώ (παροχή)
 24. Έξοδα διερευνητικών εργασιών για υλικές ζημιές από νερά, με ανώτατο όριο ευθύνης συνολικά το ποσό των 1.500.00 ευρώ (παροχή)
 25. Χιόνι, παγετός, χαλάζι
 26. Κάλυψη σεισμού